ایساکو – نوسازی و بازطراحی واحد CRM
توضیحات پروژه
شناسنامه پروژه
نام پروژهنوسازی و بازطراحی واحد CRM
نام شرکتایساکو
طراحیتهیه شده در واحد طراحی بینو
اجرامدیریت پروژه های بینو(مهندس کریمی)
نام کارفرمامهندس معصومی
مشاور پروژهبرنا یاور ویرا
مدت زمان اجرا۱۲۰ روز کاری
عملیات‌های انجام شدهبازسازی-نقاشی-دکوراسیون(پارتیشن بندی)-مبلمان اداری-شبکه-تاسیسات-نور عمومی