ایساکو
توضیحات پروژه
شناسنامه پروژه
نام پروژهنوسازی و بازطراحی فروشگاه مرکزی
نام شرکتایساکو
طراحیتهیه شده در واحد طراحی بینو
اجرامدیریت پروژه های بینو(مهندس بکاء)
نام کارفرماشرکت همگام خودرو-مهندس علیزاده
مشاور پروژهبرنا یاور ویرا
مدت زمان اجرا۲۵ روز کاری
عملیات‌های انجام شدهبازسازی-نقاشی-دکوراسیون(پارتیشن بندی)-مبلمان اداری-شبکه-تاسیسات-نور عمومی