ایساکو – نوسازی و بازطراحی مدیریت ارتباطات
توضیحات پروژه
شناسنامه پروژه
نام پروژهنوسازی و بازطراحی مدیریت ارتباطات
نام شرکتایساکو
طراحیتهیه شده در واحد طراحی بینو
اجرامدیریت پروژه های بینو(مهندس بکاء)
نام کارفرمامهندس معصومی
مشاور پروژهبرنا یاور ویرا
مدت زمان اجرا۲۰ روز کاری
عملیات‌های انجام شدهبازسازی-نقاشی-دکوراسیون(پارتیشن بندی)-شبکه