وزارت ورزش
توضیحات پروژه
شناسنامه پروژه
نام پروژهتخریب و بازسازی سیستم روشنایی و دیوارکشی و پارتیشن کاری
نام شرکتوزارت ورزش
طراحیتهیه شده در واحد طراحی بینو
اجرامدیریت پروژه های بینو(مهندس بکاء)
نام کارفرمامهندس قاضی
مشاور پروژهبرنا یاور ویرا
مدت زمان اجرا۵۵ روز کاری
عملیات‌های انجام شدهتخریب-بازسازی-نسوز کردن-پارتیشن بندی آلومینیومی- دیوارکوب-آکوستیک-دکوراسیون مبلمان اداری-نور عمومی-نور اختصاصی- درب ورودی-اتاق کنفرانس نقاشی -کاغذ دیواری-