آقای نامی
توضیحات پروژه
شناسنامه پروژه
نام پروژهنوسازی و بازطراحی استدیو
نام شرکتآقای نامی
طراحیتهیه شده در واحد طراحی بینو
اجرامدیریت پروژه های بینو(مهندس بکاء)
نام کارفرمامهندس نامی
مشاور پروژهبرنا یاور ویرا
مدت زمان اجرا۲۵ روز کاری
عملیات‌های انجام شدهتخریب-بازسازی -آکوستیک-دکوراسیون مبلمان اداری-نور عمومی-نور اختصاصی- درب ورودی-اتاق کنفرانس و...