سرمایه‏‌گزاری صنعت و معدن
توضیحات پروژه
متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی
شناسنامه پروژه
نام پروژهنوسازی و بازطراحی لابی ورودی
نام شرکتسرمایه‏‌گزاری صنعت و معدن
طراحیتهیه شده در واحد طراحی بینو
اجرامدیریت پروژه های بینو(مهندس بکاء)
نام کارفرمامهندس محمد طاهر
مشاور پروژهبرنا یاور ویرا
مدت زمان اجرا۱۰ روز کاری
عملیات‌های انجام شدهبازسازی-نقاشی-دکوراسیون(پارتیشن بندی)