فایبر هوم
توضیحات پروژه
شناسنامه پروژه
نام پروژهساخت و دکوراسیون داخلی شو روم مخابراتی
نام شرکتفایبر هوم
طراحیهمکاری بین دپارتمان طراحی بینو و همکاران مستقر در چین شرکت فایبرهوم
اجراواحد اجرایی بینو
نام کارفرماتدبیرنور خاورمیانه
مشاور پروژهبرنا یاور ویرا
مدت زمان اجرا۲۰ روز کاری
عملیات‌های انجام شدهتخریب- ساخت- دکوراسیون (دیوارکوب)- دکوراسیون مبلمان اداری- تاسیسات- نور عمومی-نور اختصاصی- درب ورودی- کاغذ دیواری- طراحی و اجرای لوگو- تبدیل پارکینگ به شو روم.